KORESPONDEČNI OBČNI ZBOR PD ŠEMPETER

petek, 19. marec ob 17.00 uri

 

Spoštovane planinke in planinci !

 

 

Zaradi trenutnih razmer smo bili primorani izpeljati občni zbor PD Šempeter na korespondenčni način. Pred tem smo udeležencem pohoda za umrle planince že predali gradivo in omogočili, da so glasovali o predlaganih sklepih in se seznanili z gradivom.

 

Prav tako smo našim članom celotno gradivo in vsa poročila o delu PD Šempeter posredovali preko elektronskih naslovov in tudi tako pridobili vaša glasovanja. Od 278 je glasovalo 61 članov PD Šempeter.

 

Predstavljamo sklepe o katerih ste glasovali:

 

Potrditev sklepov korespondenčnega občnega zbora PD Šempeter:

 

Glasovanje je potekalo od 13. marca 2021 do 19. marca 2021

 

 

1. Izvolitev delovnega predsedstva ter potrditev postopkovnika za izvedbo občnega zbora na daljavo:


Predlog sklepa: Potrdi se delovno predsedstvo za izvedbo korespondenčnega občnega zbora PD Šempeter v sestavi Tone Marko, predsednik, Danica Godler, Irena Šribar, Mitja Tavčer, Lili Novak in Darko Ulaga – člani.

 

Za predlagan sklep je glasovalo 61 od 61 članov PD Šempeter.

 

 

2. Poročila o delu Planinskega društva Šempeter za leto 2020. Glasovali smo o finančnem poročilu PD Šempeter za leto 2020 in Poročilo nadzornega odbora PD Šempeter za leto 2020.


Predlog sklepa: Potrdi se Poročila o delu Planinskega društva Šempeter za leto 2020, finančno poročilo za leto 2020 ter poročilo nadzornega odbora o poslovanju v letu 2020.

 

Za predlagan sklep je glasovalo 61 od 61 članov PD Šempeter.

 

 

3. Program dela Planinskega društva Šempeter za leto 2021


Predlog sklepa: Potrdi se program dela PD Šempeter za leto 2021.

 

Za predlagan sklep je glasovalo 61 od 61 članov PD Šempeter.

 

Delovno predsedstvo PD Šempeter ugotavlja, da so bili vsi predlagani sklepi soglasno sprejeti oz. je za potrditev sklepov glasovalo 61 od 61 članov PD Šempeter.

 

 

V PD Šempeter upamo, da bomo naslednji občni zbor lahko izpeljali na star, običajen način tako, da se bomo lahko zopet družili, se pogovorili in poveselili.

 

Vabimo vas, da se medtem udeležujete naših pohodov, da vsaj nekoliko vzdržujemo našo dejavnost.

 

 

Vsem članom PD Šempeter, ki ste glasovali za predlagane sklepe se zahvaljujemo, ostali člani PD Šempeter, pa se lahko seznanite z rezultati glasovanja.

 

 

 

 

 

POJDITE Z NAMI !

 

 

 

 

20 let PD Šempeter

Predstavljamo Vam brošuro, izdano ob 20. letnici PD Šempeter

vsebina

30 let PD Šempeter

Predstavljamo Vam brošuro, izdano ob 30. letnici PD Šempeter

vsebina

Savinjska planinska pot

Predstavljamo Vam Vodnik po Savinjski planinski poti.

vsebina