Izleti mladih planincev

Spoštovani. Na tej strani obljavljamo fotogrgafije pohodov Mladih planincev, učencev OŠ Šempeter v Savinjski dolini. Naši izleti so vedno zabavni, zanimivi in pestri. Vabimo Vas, da nam na naš poštni predal pošljete svoje fotografije, saj bo le tako zbirka lahko obsežna oz. bo v foto albumu zajetih več naših izletov. Izlete prejšnjih let,najdete v rubriki arhiv mladi planinec na prvi strani.

Fotoalbum izletov 2020/2021

Velika planina

Mrzlica

Ribnik Vrbje

 

 

 

 

Fotoalbum izletov 2021/2022

Božična bajka v Mozirskem gaju

 

 

 

 

Fotoalbum izletov 2022/2023

Velika planina

Sv. Jedert, Šmohor in Brnica

Kostanjev piknik na Homu

 

Šmohor

Šmohor - youtube posnetek -

vklopite zvok

Božična bajka v Mozirju

 

Pustna Brnica

Boč in Velikonočnice